ЗАВЪРШВАНЕ НА ПЛЕТКА 

Завършване на една плетка се нарича последният ред бримки, които се затварят една след друга, за да се получи краят или ръбът на плетката. Ръбът оформява плетката, придава и чист, здрав и стегнат вид и не позволява на плетивото  да се усуква.  Затова начинът на изплитане на завършващите бримки е от голямо значение.

Има различни начини на изплитане на завършващите бримки, най-употребяваните от които са обикновеното завършване и завършването с подгъв. От своя страна обикновеното завършване бива право и полегато.

 ОБИКНОВЕНО ЗАВЪРШВАНЕ 

Право завършване.

- С прехлупване на бримка върху бримка

Плетат се първите две бримки от лявата игла, след което първата бримка се нанизва върху втората (фиг.4_14). Върху дясната игла остава нанизаната бримка. Изплита се следващата бримка от лявата игла, нанизва се върху нея бримката от дясната игла и така се продължава до края.

Ако плетката е на лице, то и завършващите бримки трябва да бъдат изплетени на лице и, обратно, ако плетката е на опако, то и завършващите бримки трябва да бъдат изплетени на опако.

Виж параграфа за „свивки - стесняване на плетка” от статията „Сложни бримки”

- Изплитане със синджир:

Плетат се заедно на лице първите две бримки от лявата игла. По този начин се получава една бримка върху дясната игла. Тази ново получена бримка се поставя отново върху лявата игла и се изплита със следващата бримка от лявата игла по начина, описан по-горе. Така се плете до края.

- Със синджир, изплетен на една кука {mospagebreak}

- Изплитане със синджир, като се изплитат "както се виждат".Използва се за ластик 1Л/1О. Изплитате първите две бримки като лицева бримка, връщате бримката на лявата игла и изплиатте следвашите две бримки като една опакова. Така редувате изплитането на бримките.

Полегато завършване.

 При него завършекът се изплита не в един, а в няколко реда, например при рамене, като последователно се свиват група бримки. За да не се получат „стълбички", последната бримка от групата трябва да не се изплита, а след обръщането на плетката да се вземе първата бримка от лявата игла и върху нея да се наниже последната не изплетена бримка, която се намира на дясната игла. По-нататък се изплита следващата група бримки от лявата игла, които се свиват последователно.

Като се плете по този начин например завършек на рамене, завършващите бримки за лявото рамо се плетат на опако, а тези за дясното - на лице.

Друг начин за полегато завършване е пак в няколко последователни реда, но с тази разлика, че бримките от отделните групи не се свиват, а се оставят да чакат на иглата. И тук, за да не се получат „стълбички", последната бримка от групата се прехвърля от лявата на дясната игла, без да се плете, като конецът се поставя отпред (фиг.9_2 ). Плетката се обръща и всички бримки се изплитат до края. Следващият ред се плете до втората група бримки, която също остава да чака, и т. н., докато се постигне желаната височина, например на рамене, и тогава всичките бримки от целия ред се затварят последователно една след друга. По този начин се получава извънредно чист завършек.Използвайте изплитането както при къси редове, за да не се образуват дупки!!

 Виж статията "Плетене на скъсени редове"

 ЗАВЪРШВАНЕ С ПОДГЪВ 

Освен горните начини на обикновено завършване има още и двойно или подгънато завършване. То се прилага при плетене на дамски блузи и жакети без ластик, детски роклички, панталонки и др. Различаваме следните начини на завършване с подгъв.

 Хоризонтален подгъв

Tози подгъв се заплита с един конец. Плетат се толкова лицеви реда, колкото са необходими, за да се получи желаната височина на подгъва. След това върху лицевата страна на плетката се изплита само един опаков ред, който определя самия подгъв, равна линия и след прегъване образува красиво ръбче. След завършване на плетката ( броя редове след опаковия ред е с 1 по-малко от тези преди ръбчето) подгъвът се тропосва и се пришива с тънък конец. {mospagebreak}

Подобен подгъв може да се направи не само при започване, но и при завършване на плетка, като се извадят бримки от крайния ред. Тези бримки, изплетени на опако, маркират подгъва, като по-нататък се плете на лице, докато се постигне желаната височина на подгъва. В последния ред на подгъва бримките не се затварят, а се пришиват бримка по бримка върху опаковата страна на плетката, като се нанизват една по една от иглите за плетене.

 

fig10_4_hemcopy.jpgНазъбен подгъв  "Котешки зъби"

Много често при завършване на бебешки дрешки, горнище на чорапи и пр. се употребява назъбен подгъв, който придава красота на плетения предмет. Този подгъв се получава по следния начин (фиг.10_4  ).

Плетката започва по обикновения начин, като се изплитат 3 - 4 реда на лице, а самите зъбчета (фестоните) се образуват, както следва:

1-ви лицев ред - 2 бримки  се  плетат заедно на лице, прави се наметка и т. н., като това се повтаря върху целия ред;

fig 10_5 copy.jpg2-ри опаков ред - всички бримки включително и наметките се изплитат на опако.

След тия два реда отново се преминава в обикновена лицева плетка. След като плетката е завършена, внимава се подгъвът да се направи точно на реда на свивките, за да се образуват правилно очертани зъбчета (фестони).

Подгъвът се пришива с помощта на игла за шев, както е показано на фиг.10_5.  {mospagebreak}

 Опънат подгъв за ластик

 10_6 copy.jpgВърху игла с един номер по-голяма от иглите, с които ще се плете ластикът, се нанизват половината бримки, необходими за плетката, плюс една бримка повече. Например, ако трябва да се плетат 100 бримки с игла № 2,5, нанизват се 51 бримка (половината на 100, т. е. 50 плюс 1) върху игла № 3,5.

Бримките се нанизват по обикновения начин с единичен конец. С дебелите игли се плетат 5 реда в лицева плетка, от които първият е опаков, и се остават да чакат(фиг. 10_6).

С една от тънките игли се налавят бримките от реда на започването, както е показано на фиг.10_7. Плете се с един ред по-малко от зиплетеното с по-дебелите куки.(фиг. 10_8).

10_7 copy.jpg10_8 copy.jpgИзплетената ивица за подгъва се прегъва, като се внимава опаковата страна на плетката да се постави откъм вътрешната страна. В това положение двете игли се намират една срещу друга. С другата тънка игла се започва плетенето на подгъва, като се внимава да се взема последователно по една бримка от бримките на дебелата игла и от бримките на тънката игла (фиг.10_9).

 

10_10 copy.jpg10_9 copy.jpgПлете се в лицева плетка. ( фиг. 10_10).

Изплетеният по този начин подгъв става двоен. Когато този начин се прилага за подгъв на чорап, вътре се поставя ластик и може да замести  с подгъв от тръбообразна плетка. Виж статията "Тръбообразна плетка". {mospagebreak}

 

10_11 copy.jpgВертикален подгъв

Такъв подгъв (фиг.10_11) се прави, когато при изплетена вече дреха се налага предницата да бъде завършена с бордюр.

За да стане бордюрът по-красив, бримките се нанизват във вертикална посока и се плетат по същия начин както при хоризонталния подгъв. Ако бордюрът се плете в ластична плетка, той се завършва, без да се подгъва, за да не стане много груб. При плетене в лицева плетка обаче, след като се достигне определената ширина, се прави опаков ред откъм лицевата страна и се плете още толкова, за да се получи двоен бордюр, който при лицевата плетка е необходим и е по-красив.

Изобщо вертикалният подгъв служи в повечето случаи за украшение, но същевременно не позволява на дрехата да се деформира и да увисва.

Банер
Банер
Банер
Банер