Голяма трудност се среща при установяване броя на бримките както при започването, така и при по-нататъшното определяне на широчината на дрехата и нейните части 

Най-често бримките се определят по усет (на око), но това е съвсем неправилно и несигурно. 

Опитът показва, че определянето на размера в бримки и редове по даден модел ( надпис от етикет на прежда и т.н.) е също така не винаги точно. И в двата случая неточността се дължи на нееднаквото плетене - хлабаво или стегнато, на различните дебелини на преждите и т. н. 

Ето защо за да се получи точно по мярка плетиво, необходимо е предварително да се изготви кройка и да се работи по нея. За да се изчисли нужният брой бримки, трябва да се изплете един квадрат примерно от 20 бримки и 20 реда, с иглите и преждата, с които ще се работи плетивото. Парчето се изопва, без да се разтегля, на маса. Самото изчисляване на бримките става по следните начини. 

I. Вариант 


5_1copy.jpgИзрязваме един квадрат 10х10 см от обикновен картон.Налага се върху плетево с желаната плетка с малко по-големи размери.Преброяват се бримките в широчина и редовете във височина, включени в квадрата, и се сравняват с посочената към схемата ни мостра. 

Ако е необходимо, се нанасят корекции. 

Пример: След преброяване в квадрата 10 см са равни на 24 бримки и 30 реда. 

Искаме да започнем изделие по схема от списание, но там мострата е 20 бр. = 10 см. 

От къде идват разликите и как да ги уеднаквим? Какво правим? 
1. Търсим на пазара подобна като вид прежда. Отношението грама/ метра да е сходно с нашия избор. 
2. Работим със същия номер куки, като схемата. 
Коефициента на стегнатост при плетене на всяка жена, може да се коригира с различите куки. Жените, които плетат по-хлабаво да ползват куки с 0.5 мм по малки игли и обратно. 

Ако не помогнат предните две точки на помощ идва простото тройно правило от математика. 

Искаме да започнем гръб с ширина 45 см=Х бримки. 

В нашата мостра 10 см се отнасят към 24 бр., тъй както 45 см биха се отнасяли към Х бр в бъдеще. Тогава 

10 / 24 = 45 /х или 

10.х = 45.24, 

Х=45.24/10, 

Х= 108 бримки.... Ако имаме посочена мостра в схемата , където 20 бр. = 10 см, и пише да започнем гърба на 90 бр, то ние си започваме на 108 бр. за да се получи изделието. 

 II.Вариант 


При липса на такъв квадрат можем да си послужим и с обикновен шивашки сантиметър, който се поставя върху изплетения квадрат най-напред хоризонтално (фиг. 5_2). С помощта на една карфичка се отбелязва разстоянието и се изброяват бримките, които се съдържат в един сантиметър. След това сантиметърът се поставя вертикално и пак с помощта на карфичка се установява колко реда се съдържат в един сантиметър. 

При този вариант сме измерили отношението на брой бримки /1 см. 

Ако в схемта има гръб 45см, а ние сме измерили , че 2,5 бримки са 1 см. Умножаваме 45 х 2.5 бр = 90 бримки. 

Както сами разбирате дали сме опънали сантиметъра точно до средата на бримката и дали 2.4 бримки са 1 см или 2.5 бримки са един сантиметър ще е трудно да се разбере, затова изброяваите бримките и редовете в 5 или 10 см, дори и това да ви коства по-късно сметки, по-добре отколкото разплитане на сложни плетки или ефектни прежди.

Банер
Банер
Банер
Банер