Когато плетем дреха, която трябва да се закопчава, на определените места за закопчаване плетката не се прорязва, а се изплитат илици.

fig 8_0buttonhole.jpgИлиците се правят по следните начини:

Илик за малки копчета (фиг. 8_0)

Малък илик се образува, като откъм лицевата страна на плетката на желаното място се прави наметка и веднага след това свивка, т. е. изплитат се две бримки заедно. В опаковия ред на плетката наметката се изплита като бримка. По този начин се получава дупчица, която, за да бъде по-здрава, се обримчва с игла за шев( фиг. 8_5). Така се получават илици за малки копчета, които се плетат предимно при детски дрехи, тънки дамски блузи и други.

 

 

fig 8_1buttonhole.jpgХоризонтален илик (фиг. 8_1)

На мястото, където трябва да се изплете такъв илик, откъм лицевата страна се свиват от 3 до 5 бримки според това, каква ширина на илика желаем да получим. На следния ред откъм опаковата страна се нанизват на иглата на същото място толкова бримки, колкото сме свили в предходния ред, както е показано на фиг. 8_2.

 

fig 8_2buttonhole.jpgВнимание!

Трябва да се внимава илиците да бъдат разположени на еднакви разстояния един от друг. Когато плетем илици на дамска или мъжка жилетка, обикновено те се разполагат през 7—8 см един от друг. За детски дрешки те се поставят на разстояние по 5 см един от друг. Ако илиците се правят в бордюра на жилетката, те трябва да започват най-малко след 3—4 бримки от ръба на бордюра. В противен случай те се разтеглят и бързо се късат.

 

fig 8_3buttonhole.jpgВертикален илик (фиг. 8_3)

От мястото където трябва да бъде направен иликът, бримките се разделят на две. От едната страна на илика бримките се оставят да чакат, т. е. не се плетат. От другата страна се изплитат толкова реда, колкото е необходимо, за да се получи желаната дължина на илика. Конеца се скъсва и сега тези бримки се оставят да чакат. Вземат се оставените бримки от първата страна и с тях се плетат толкова реда, колкото са изплетените вече от другата страна, за да се получи еднакъв брой редове от двете страни. След това бримките от двете страни се съединяват и иликът се завършва.фиг.8-4

fig 8_5buttonhole.jpgСлед изплитането на всички илици те се обримчват с игла за шев, за да станат по-здрави.фиг.8-5

Успех!

 

 

 

 

Банер
Банер
Банер
Банер