bed_cover.jpg

Aвтор: Вероника Прос

I Вариант: Материали: Приблизително 1,5 кг синтетична прежда за ръчни изделия, от която: 100 г тъмнокафява, 250 г сива, 250 г ръждивокафява, 300 г оранжева, 300 г лимоненожълта, 300 г светлокафява. Работи се с дървени игли № 8. (фиг. 101, 10а). Размери: 60 х 140 см.
Основната плетка е жартиерна (от двете страни се плетат ли¬цеви бримки).
Мостра: 10 х 10 см = 8 бр. х 19 р.
Начин на работа: съгласно схемата.
I. Средният ред квадрати се изплитат, като се вкатяват преждите в тъмните цветове (тъмнокафяв, сив и ръждиво¬кафяв). Започва се с 3 бримки. При започване на всеки нов ред първата бримка се изпли-та два пъти и се наддава по 1 бримка. След като бримките станат 21, в началото на всеки нов ред първите 2 бримки се изплитат заедно (свива се). Накрая остават 3 бримки, с тях се плетат 2 реда, след това отново се наддава по описа¬ния вече начин (при започване на нов ред). Когато бримките станат 21, отново се свива и така се изплитат още 4 вътрешни квадрата.
II. Вкатяват се преждите с по-светли цветове (ръждивока¬фяв, сив, оранжев) и се нанизват на иглата за плетене по 3 бримки, като се изтеглят от двете страни на вече изплете¬ната средна ивица квадрати. При започване на всеки ред се захваща по една бримка от го¬товия квадрат. Когато броят на бримките върху иглата при попълване на мястото между квадратите стане 21, започва свиването, като в началото на всеки нов ред първите две бримки се изплитат заедно.
III. Вкатяват се светлите цве¬тове конци (оранжев, лимоне-ножълт, светлокафяв) и с тях се изплита външната част на килима. Започва се от върха на квадрата, означен с номер I на схемата с 3 бримки, и се работи по ръба на готовите квадрати. Плете се към средата  и на всеки втори ред се над¬дава по 1 бримка. В средата на триъгълниците те са 12, а в следващия ред - 10 лицеви бримки и 2 изплетени заедно. След обръщането се плете по подобен начин, като на всеки втори ред се свива по 1 бримка. Последните 3 бримки на обиколения със светла рамка килим се пришиват към първите 3. На края готовият килим се оплита с една кука, ка¬то се захваща всяка втора бримка.

II Вариант: Килим с бордюр
Материали: по 800 г бежова, пясъчножьлта, светлосиня и с цвят на горчица прежда, 400 г синя, 700 г оранжева синте¬тична прежда. Работи се с обрьч № 8

Размери. 140 х 120 см.
Основната плетка е жартиерна. Мостра: 10 х 10 см = 9 бр. х П р.
Начин на работа (схема 2): вкатяват се по два конеца от бежовия, пясъчножълтия, с цвят shema_1_odqlo.jpgна горчица и светлосиния цвят. Започва се с 60 бримки. С жартиерна плетка се изплитат 292 реда.
Вътрешната рамка се плете със сини и оранжеви конци. Изваждат се 60 бримки от тясната страна на изплетения правоъгълник. При обикалянето от всеки изплетен ред се изтегля по една бримка, като в ъглите се наддава през ред по 1 бр. Цветовете се сменят в следната последователност:
1-ви р. син, лицев;
2-ри р. син, * 1 оп. бр. се прехвърля, без да се изплита, с прекаран пред нея конец 1 бр. се изплита*,
3-ти р. оранжев, лицев;
4-ти р. оранжев: * 1 бр. с прекаран отпред конец се прехвърля, без да се изплита 1 оп. бр.*,
5-и р. син, лицев;
6-и р. син: свива се, като бримките се изплитат две
по две наопаки. Външната част по цвят е същата като вътрешния правоъгълник и се плете жартиерна плетка. Започва се от ъгъла с 1 л. бр., като на всеки втори ред се прави захващане към готовата част. След като бримките станат 15, започва свиване, докато остане 1 бр. и следва нов триъгълник. На тясната страна се правят 3 триъгълника, а на дългата 7.


Плете се в кръг и последната бримка се вплита в първата. Запълването на мястото между триъгълниците започва с 23 бр. И тук на всеки втори ред се прави захващане към вътрешната зигзагообразна част, като първата бримка от новия ред се изплита заедно с крайната от триъгълника. От свободната страна пък се свива по 1 бр. на всеки втори ред. Когато се достигне върхът триъгълника, на иглата трябва да има 9 бр. Вземат се още 14 бр. и се повтаря запълването. Обикаляйки в кръг, се достига до изходната позиция. Най-външната рамка е с ос¬новния цвят и е украсена с оранжево. 1-ви р. основен цвят, от всеки р. (бр.) е изтеглена по 1 л. бр.; 2-ри р. оранжев: *1 оп. бр., 1 бр.* се прехвърля върху иглата, без да се изплита с прекаран пред нея конец; 3-5-и р. основен цвят: лицев; 4—6 и р. основен цвят, опаков; 7-и р. оранжев; *1 оп. бр., 1 бр. се прехвърля, без да се изплита, с прекаран пред нея конец*; 8-и р. основен цвят, опаков; 9-и р. основен цвят, лицев; 10-и р. основен цвят, опаков; 11-и р. оранжев: *1 л. бр., 1 бр. се прехвърля, без да се изплита, с прекаран пред нея конец*; 12-и р. основен цвят: *1 бр. се прехвърля, ю? А
без да се изплита, с прекаран пред нея конец; 1 оп. бр.*; 13-ти р. оранжев, лицев; 14-и р. оранжев: *1 бр. се прехвърля, без да се изплита, с прекаран пред нея конец*; 15-и р. оранжев: завършва се, като бримките се свиват две по две наопаки.
shema_2_odqlo.jpgНа фиг. 102 е показан килимът в завършен вид.


* Бримките, описани между двете звездички (*), се повтарят до края на реда в същия порядък.

Банер
Банер
Банер
Банер