inst_ramka.jpgВърху кръгла рамка с помощта на подвижни пръчици (наричани още крачета) могат да се изработят четири вида различни по големина звездообразни цветчета с по 12 листчета. (Оттук идва и наименованието звездограма на този вид рамка.)
Квадратната рамка се състои от два, напасващи се един в друг квадрата. Площта на цветето, изработено върху по-големия от тях, е четири пъти по-голяма от изработеното на малкия квадрат. Предимство за рамката са твърдо закрепените крачета. Върху всяка от страните на външния квадрат има по 7 крачета ( номерирани), а на вътрешния по 4 (снимка_1). Ако във Вашият град или село не може да ги намерите, аз ги купувам по интернет от тук.
Начин на работа:
 1. Конецът се навива върху първото краче и веднага след това върху противоположното му седмо, от седмото на второто и т. н., като броят на навивките за всички крачета трябва да бъде еднакъв. Ако зашиването ще се извърши с основния цвят, при отрязването се оставят 15-20 см от конеца.
2. По-малките вътрешни цветчета се правят след второто или третото навиване. Конецът се слага в средата и в ред, аналогичен на предните навивки, се обикалят крачетата.
3. Красотата и трайността на изработените цветя се осигурява от начина на закрепване.
 3_1. В средата листенцата се зашиват. В игла с голямо ухо се вдява краят на конеца и се прави бод отгоре надолу в първото листо. При второто се изважда конецът на повърхността, отново се прекарва отдолу и т. н., докато се обиколят- всички листенца. В средата с два реда шевове плътно един до друг се пришива подложка. Накрая цветето се снема от рамката и се пришива към избраното изделие.
3_2. В ред, който съвпада с посоката на движение при навиване, конецът се прекарва на обратната страна през първото листенце. През разположеното срещу него седмо листенце конецът отново се изважда на повърхността. Така средната част се обикаля два пъти, цветето се сваля от рамката и конците се изваждат от опаковата страна. Средната част може да се украси със същите или друг вид конци, като се прави бод между центъра на цветето и всяко второ листо.

4. След приключване на всички операции изработеното цвете се снема от рамката.
Ако навивките са много стегнати, трябва внимателно да се издърпват всички конци към горния край на крачетата и всяко листо се снема поотделно.
............
 
ramka_1.jpgЦвете в квадратна рамка

Конците се навиват върху два от редовете на кръглата плетачна рамка. Средата на полученото цвете се зашива с основния цвят конци в два реда. Конецът на средното (по-малко) цвете не се изрязва, тъй като, след като се свали от рамката, с него ще се продължи плетенето по следния начин:
1 полупълнеж, 5 бр. Синджир, 1 полупълнеж в следващото листо, 5 бр. синджир, 1 полупълнеж в следващото листо(ъгъл), 15 бр. синджир, 1 полупълнеж при 4-та бримка 3 бр. синджир. Плетат се четири ъгъла. При сглобяването след втория (среден) полупълнеж за всяка страна се прави захващане за пълнежа на другата вече готова страна. Във вътрешния ъгъл:
3 бр. синджир, 1 полупълнеж в средното квадратче (снимка_3).


Цвете с дантела

ramka_2.jpgЗа направата му се използва двойната квадратна рамка. За голямото цвете се навива дебел конец на всяко второ външно краче (обикаля се два пъти). Върху вътрешната рамка с използване на всяко краче се прави второ цвете от по-тънка прежда. Средата се зашива с конец в основния цвят. След сваляне от рамката работата продължава с конеца на по-малкото цвете.
Сглобяване: *3 пълнежа с една наметка в ивицата на страничното листо, 1 бр. синджир, 3 пълнежа с 1 наметка в ивицата на страничното листо, 1 бр. синджир. След това в ъгъла: 3 пълнежа с 1 наметка в ъгловото листо, 2 бр. синджир, 3 пълнежа с 1 наметка в ъгловото листо близо до предната група пълнежи, 1 бр. синджир*. Квадратите се оплитат със светъл конец, а в ъглите се прави следното: 1 полупълнеж в дъгичката от 2 бр. синджир от долния ред, 3 бр. синджир, 1 полупълнеж до предишния в същата дъгичка. За страната е необходимо: 3 бр. синджир, 1 полупълнеж между първата група пълнежи, 3 бр. синджир, 1 полупълнеж до предишния. Пространството между 3 полупълнежа на страничната част се запълва по един и същи начин. При съединяване вместо средна бримка синджир между 2 пълнежа се прави връзка със същата бримка от готовия квадрат (снимка_4).
 
ramka_3.jpgМалко цвете
В зависимост от дебелината на преждата се избира подходящ размер на кръглата рамка и като се обикаля в кръг, се правят по 2 навивки на всяко краче. Зашиването в средата се извършва с конец от основния цвят.
Сглобяване: Страните - 3 бр. синджир, 1 полупълнеж в листото, 3 бр. синджир, 1 полупълнеж в следващото листо, 3 бр. синджир.
Листото в ъгъла - 1 полупълнеж, 5 бр. синджир, 1 полупълнеж в същото листо. При страните, които се срещат, вместо 3 бр. синджир се плетат: 1 бр. синджир, едно свързване в съответното листо на. готовата страна, 1 бр. синджир. В ъглиtе се прави свързване със средата на готовата дъга вместо със средната бримка на дьгичката на бримки (снимка).

Банер
Банер
Банер
Банер