В публикацията от 29.04.2010 във вестник „Всичко за семейството” е споменато за изплитане на шнур и неговото използване.
Как може да изплетем шнур??
Може само с ръце ( както се плетат макрамета), може на една кука (кроше), а може и с две куки. Начините са много. С текст и схеми  Ви поместваме едни от най-използваните:

 

Шнур, изплетен на ръка
Това е много красив шнур. Изплита се с пръстите на ръката. За него са необходими повече конци. Плете се по следния начин:
Краищата на два отделни конеца се завързват (фиг. 1). Взема се единият конец с дясната ръка и се прави бримка, която се надява на левия показалец, и конецът се изопва с дясната ръка (фиг. 2).
 През тази бримка се поема другият конец и се образува втора бримка, а първата се изпуска и конецът се затяга (фиг. 3). След това с левия показалец се поема първият конец, за да се образува нова бримка. Бримката се изтегля ту през единия конец, ту през другия. Когато бримката се намира на левия показалец, конецът се изтегля с дясната ръка и обратно. Готовият шнур се придържа с десния палец и средния пръст, когато бримката е на десния показалец, и обратно - когато е на левия показалец -с левия палец и средния пръст (фиг.4)

shur 2.jpg
shur_3.jpg 

Шнур, изплетен на една кука:

Единичен синджир
Конецът се намята на куката, както е показано на фиг. 206. Куката следва движението, показано със стрелката, за да се получи бримка (фиг. а). Конецът се намята на куката и се издърпва през бримката, която е на куката; по този начин се получава бримка (фиг. 6). Конецът се намята отново на куката, издърпва се получената бримка на куката и се получава втора бримка над първата. Пак се намята конецът на куката, издърпва се през втората бримка, която е на куката, и по този начин се получава трета бримка над втората. Така се продължава, докато се получи желаната дължина на синджира .

 shur_4.jpg

Двоен синджир

Изплитат се 2 бр синджир. С куката се боде в първата бримка, намята се, измъква се наметката през бримката, пак се намята и се измъква през двете бримки. Получава се висока бримка. След това се боде в предната част на ниската бримка , намята се и конецът се измъква през предната част на ниската бримка; пак се намята и конецът се измъква през двете бримки, които са на куката. Отново се боде в предната част на ниската бримка и т. н.

Още един шнур изплетен на една кука:

shur.jpg{mospagebreak}Шнур изплетен на 2 куки:

ШНУРА НА ЦИМЕРМАН

На двувърхи игли вденете 4 бримки. С прежда в левия край на бримките пъхнете иглата от дясната ръка в първата бримка, леко пристягайте преждата и изплетете 4-те бримки. Не обръщайте плетивото, както нормално бихте направили. Вместо това изхлузете бримките надолу към десния край на същата игла така, че преждата да е в левия край. Прекарайте преждата отзад и изплетете отново реда. Плетете само от едната страна на изделието, придърпвайте преждата, която е отзад да се разпространи в бримките. Повтаряйте от действието неколкократно. Продължавайте да плетете шнура, докато малката опашчица достигне желаният размер.

Плетене на шнур с уред:

Уреда е производство на Коутс. Затова освен схемата Ви прилагам и препратка - къде може да го намерите? Той е с по-голям отвор от от предният шнур и в него може да слагате мъниста и да си изработвате гердани. Предлага се с няколко на брой бримки в зависимост желанието ви за големината на отвора.snur_5.gif

Банер
Банер
Банер
Банер