fig 3_1copy.jpgЛИЦЕВА БРИМКА ( фиг. 3_1)


Конецът върви зад иглата. С дясната игла бодем отляво надясно зад предната част на бримката от лявата игла. намятаме конеца, идващ откъм показалеца, и го прекарваме през бримката на лявата игла. Получава се нова, лицева бримка. Обработената бримка изпускаме от лявата игла.

 

ОПАКОВА БРИМКА ( фиг. 3_2)

fig 3_2 copy.jpg
Конецът върви пред иглата. С дясната игла бодем отдясно наляво зад конеца под предната част на бримката от лявата игла, намятаме конеца, идващ откъм показалеца, и го прекарваме през бримката на лявата игла. Получава се нова, опакова бримка. Обработената бримка изпускаме от лявата игла.

 

 

 

fig 3_3 copy.jpgПРЕВИТА ЛИЦЕВА БРИМКА ( фиг. 3_3)


Конецът върви зад иглата. С дясната игла бодем зад задната част на бримката от лявата игла, намятаме и прекарваме конеца през бримката на лявата игла. Обработената бримка изпускаме от лявата игла.

 

 

fig 3_4 copy .jpgПРЕВИТА ОПАКОВА БРИМКА ( фиг. 3_4)


Конецът върви пред иглата. Първо преместваме поредната бримка отгоре от лявата игла на дясната, после с лявата игла я поемаме изотзад и я връщаме обратно (това е т.нар. кръстосано поета или обърната бримка). С дясната игла бодем (отдясно наляво) зад преждата под предната част на бримката от лявата игла и изплитаме обикновена опакова бримка. Обработената бримка изпускаме от лявата игла.

Банер
Банер
Банер
Банер