(фиг.6_2) Перлен край  
fig 6_2 copy.jpg   Крайните бримки са първата и последната бримка на всеки ред. За изплитането им съществуват много начини, но един от най-използуваните и за препоръчване е следният: първата бримка на всеки ред се прехвърля на дясната игла налице, без да се изплита, а последната бримка от реда се изплита налице. Образува се пъпчица.
 (фиг.6_1)  Вертикални верижни бримки
 fig 6_1 copy.jpg  Изплитат се всички бримки от иглата и плетивото се обръща. Първата бримка откъм лицевата страна се прехвърля налице, а откъм опаковата страна наопаки. Отстрани се получават хубави синджири.

 

Банер
Банер
Банер
Банер