shortlines9_1.jpgЧрез скъсени редове се получава височина в някоя част на плети­вото, например при оформяне на рамо, за получаване на наклон в задната част на детски гащички, при хоризонтален пенс или ко­гато височината на бримката на бие на жилетка не отговаря на тази на основната плетка. Те се изпълняват, като през известен; брой редове или в няколко по­следователни реда бримките на лявата игла не се изплитат до­край. За да не се образува дупка по средата на плетивото, при обръщане първата бримка се по­ема, без да се изплита, и се прави наметка. На лицевия ред тази наметка се изплита с лицевата бримка (вж. фиг.9 -1).

   shortlines9_2.jpgЗа скосяване на рамо: след доплитането на последния скъсен ред (редовете са скъсени с броя на неизплатените бримки) завършваме неизплатените бримки със синджир, като изплитаме наметките заедно със съседните им бримки.   Например за скосяване на рамото се налага да затворим във всеки втори ред 4 бримки.   Общият брой на бримките в реда е 20. 

В първия ред изплитаме 16 бримки, оставяме 4 неизплатени и се връщаме;

 

shortlines9_3.jpg-в третия ред изплитаме 12 бримки, оставяме 8 неизплатени и се връщаме;

- в петия ред изплитаме 8, оставяме 12 и се връщаме; в седмия изплитаме 4, оставяме 16 и се връщаме;

-в деветия ред затваряме всичките 20 бримки наведнъж. (вж. фиг.9 - 2 и 9 - 3) 

Банер
Банер
Банер
Банер