02_resize

Размер: 36/38 (40/42( Европейска номерация)
Материал: 250 (300) г червена прежда, тип "Elfin" (90% полиакрил, 10% мохер,  140 м/100 г) от Shoeller& Stahl; игли за плетене № 7 и 8, кукичка за една кука № 6.
Жартиерна плетка: всички редове се плетат с лицева бримка.

Основен мотив 1 повтаряте текста в звездичките в целият ред с игли № 8:
- 1 ред: крайна бримка, *1 лицева, 1 наметка* крайна бримка;
- 2 ред: крайна бримка *изпускаме всички наметки и плтеем ОБ* крайна бримка;
- 3 ред: Лицев;
- 4 ред: лицев.
Повтаряме от *от 1 до 4 ред.

Основен мотив 2 с игли № 7:
1, 3, 5, 7 и 9 ред: крайна бримка *4 лицеви бримки, 2 опакова бримка*, завършете с 4 лицеви, крайна бримка;
2 и всички чет¬ни редове: опакови редове;
11, 13, 15, 17 и 19 ред: крайна бримка, 1 лицева, *2 опакови бримки, 4 лицеви, завършете с 2 опакови, 1 лицева, крайна бримка.
Повтаряйте от * от 1 до 20 ред.

Основен мотив 3 с игли № 8 в :
1 ред:1 крайна бримка: *1 лицев, 1 наметка; 2 крайна бримки
2 ред: *1 лицева, изпускаме наметките;
3 ред: лицева бримка;
4 ред: О бримка.
Повтаряйте в * от 1 до 4 КР.
Мостра: основен мотив 1 - 12 бримк/16 реда = 10 х 10 см;
основен мотив 2-13бр./22реда=10х 10 см;
основен мотив 3 -12 бр./ 16 Реда = 10 х 10 см.

 

Гръб: Започнете 74 (79) бримки с игли № 8, плетете 4 реда жартиер и продължете с основен мотив 1. За страничното скосяване на всеки 10 см от нача¬лото  свивайте от двете страни 2редаx1 бримка и след това от двете страни на всеки четвърти ред 8 пъти х 1 бримка = 54 (59) бримки. На 40 см от началото изпле¬тете 2 реда жартиер и премине¬те към основен мотив 2 с игли № 7. За талията в след¬ващия (пети ред)  свийте от двете страни 1път х 1 бримка и на всеки следващ 4 ред 2 пъти х 1 бримка = 48 (53) бримки. Плетете право 4 реда и след това за наплетените ръкави наддавайте от две¬те страни на всеки 4ред:1 пътх1бримка,4пъти х2бримки и1път х 4 бримки = 74 (79) бримки. На 79 (81) см от началото за ра¬менните скосява¬ния свивайте с лява и дясна свивка от двете страни 1път х 10 бримки и


на всеки втори ред по 5 бримки. Едновременно на 80 (82) см от началото за вратната извивка свийте средните 20 бримки и завършете до края на рамената отделно. За извивката свийте на следващия втори ред от вътрешната стра¬на в 1 ред 7 бримки. Обща дължина 82 (84) см.

02textkrojka_resizeПредница: Започнете като гърба, но за по-дълбо¬кото деколте на 68 (70) см от началото свийте сред¬ните 12 бримки и завършете до края на двете рамена от¬делно. За извивката свивайте от вътрешната страна на всеки втори ред 2пътих2бримки и7пъти х1 бримка. Раменното скосяване нап¬равете както при гърба. Обща дължина 82 (84) см.
Завършване: Навлажнете леко частите, опънете ги точно по размерите в кройките и ги оставете да изсъхнат. Зашийте раменните и страничните ръбо¬ве. За допълнителната яка започнете 104 бримки и плете¬те основен мотив 3 . На 24 см от началото завър¬шете хлабаво всички бримки. Наплетете краищата на де¬колтето и ръкавите с 1 кука кант: редувайте 5 стълбчета в ед¬но място на пробождане, 1 стегната бримка (помежду пропускай¬те винаги по 1 бримка от долния ред).

Банер
Банер
Банер
Банер